تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - پروژه تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 100

 

قیمت :    9000     تومان

  * فصل اول : طرح پژوهش

    * مقدمه 2

    * بیان مسأله3

    * ضرورت و اهمیت پژوهش5

    * اهداف پژوهش6

    * پیش فرض های پژوهش7

    * فرضیه های پژوهش7

    * محدودیتهای پژوهش8

    * تعریف اصطلاح ها و واژه ها9

    * فصل دوم : پیشینه پژوهش

    * مقدمه13

    * سیستم ایمنی13

    * چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی14

    * ایمنی ذاتی15

    * ایمنی اکتسابی16

    * آنتی ژن17

    * آنتی بادی17

    * کمپلمان18

    * گلبولهای سفید18

    * لنفوسیت ها 19

    * لنفوسیت T21

    * لنفوسیت B 22

    * چگونگی تولید ایمونوگلوبولین22

    * ایمونوگلوبولین25

    * ایمونوگلوبولین G 27

    * ایمونوگلوبولین A 28

    * ایمونوگلوبولین M 30

    * فعالیت بدنی و سیستم ایمنی 31

    * پاسخهای ایمنی ورزشکاران32

    * تغییرات BMI 34

    * تغییرات هورمون کورتیزول35

    * تغییرات کاتکولامین ها37

    * تغییرات گلوتامین پلاسما39

    * فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم40

    * نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 199058

    * فصل سوم : روش شناسی پژوهش

    * مقدمه62

    * جامعه آماری62

    * نمونه آماری و روش نمونه گیری62

    * متغیرهای پژوهش63

    * ابزار و وسایل اندازه گیری64

    * روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار65

    * روشهای آماری66

    * فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

    * مقدمه68

    * ویژگیهای آزمودنیها69

    * فرضیه ها70

    * فصل پنجم : بحث و بررسی

    * مقدمه79

    * خلاصه پژوهش79

    * یافته های پژوهش80

    * بحث و بررسی80

    * نتیجه گیری کلی86

    * پیشنهادها 87

    * منابع

    * پیوستارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه