تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - پروژه بررسی و مقایسه اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 107

 

قیمت :     9000    تومان

  * فصل اول: طرح تحقیق

    * مقدمه2

    * بیان مسئله4

    * ضرورت و اهمیت تحقیق6

    * اهداف تحقیق8

    * فرضیات تحقیق8

    * محدودیت­های تحقیق9

    * واژه­ها و اصطلاحات9

    * فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

    * مقدمه12

    * تعریف توجّه12

    * تاریخچۀ توجّه13

    * نظریه­های توجّه14

    * کانون توجّه19

    * شیوه­های توجّه19

    * ویژگی­های توجّه20

    * هوشیاریو توجّه21

    * توجّه­ انتخابی22

    * توجّه و سطح مهارت22

    * رابطه توجّه و سطح مهارت22

    * رابطۀ توجه و اجرا23

    * دستورالعمل­های آموزشی و توجّه24

    * تصویرسازی ذهنی چیست25

    * چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی26

    * انواع تصویرسازی ذهنی26

    * موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن29

    * نظریه­های تصویرسازی ذهنی31

    * شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی38

    * کاربردهای تصویرسازی ذهنی39

    * افزایش مهارت­های روان­شناختی39

    * تحقیقات مربوط به توجّه41

    * تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی53

    * تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه62

    * نتیجه­گیری64

    * فصل سوم: روش تحقیق

    * مقدمه67

    * روش تحقیق67

    * جامعه و نمونۀ آماری67

    * متغیّرهای تحقیق67

    * ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات68

    * روش اجرای تحقیق72

    * روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات75

    * تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیقفصل چهارم:

    * مقدمه77

    * توصیف داده­ها78

    * آزمون فرضیۀهای آماری80

    * فرضیۀ اول80

    * فرضیۀ دوم81

    * فرضیۀ سوم82

    * فرضیۀ چهارم83

    * فرضیۀ پنجم84

    * فرضیۀ ششم85

    * فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

    * مقدمه87

    * نتایج تحقیق87

    * بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق88

    * پیشنهادات پژوهشی91

    * پیشنهادات آموزشی91

    * منابع

    * پیوستارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه