تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 66

 

قیمت :     5500    تومان

*  فصل اول مقدمه و معرفی پژوهش

    * مقدمه           

    * بیان مسئله

    * اهمیت و ضرورت پژوهش

    * هدف های پژوهش

    * فرضیه های پژوهش

    * پیش فرض های پژوهش    

    * محدودیت های پزوهش      

    * تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش          

    *  فصل دوم پیشینه پژوهش

    * مقدمه           

    * مبانی نظری پژوهش          

    * فیزیولوژی بسکتبال 

    * حداکثر اکسیژن مصرفی     

    * اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال  

    * میزان درک فشار      

    * انباشتگی اسید لاکتیک       

    * سرعت دفع اسید لاکتیک    

    * کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت 

    * مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا 

    * مفهوم ضربان قلب بالا         

    * مفهوم فشار خون بالا

    * مفهوم دقت  

    *  فصل سوم روش شناسی پژوهش

    * مقدمه           

    * روش پژوهش          

    * جامعه آماری پژوهش         

    * متغیرهای پژوهش  

    * متغیرها مستقل      

    * متغیرهای وابسته   

    * ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش        

    * اندازه گیری ویژگی های بدنی        

    * نحوه جمع آوری اطلاعات     

    * افزایش غلظت لاکتات خون 

    * افزایش ضربان قلب 

    * افزایش فشار خون  

    * روشهای آماری        

    *  فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

    * مقدمه

    * آمار توصیفی

    * تجزیه و تحلیل داده ها         

    * بررسی توصیفی داده ها    

    * آمار استنباطی         

    * بررسی فرضیه ها   

    * آزمون فرضیه ها

    *  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

    * مقدمه

    * خلاصه پژوهش

    * بحث و نتیجه گیری

    * پیشنهاد برخاسته از پژوهش

    * پیشنهاد های پژوهش

    * منابع

    * فارسی

    * خارجیارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه