تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 75

 

قیمت :     6500    تومان

  * فصل اول: طرح تحقیق

    * مقدمه   2

    * بیان مساله   3

    * ضرورت و اهمیت تحقیق   5

    * اهداف تحقیق   6

    * فرضیه های تحقیق   7

    * پیش فرض های تحقیق   7

    * محدودیت های تحقیق   8

    * تعریف وازه ها   8

    * 

    * فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

    * ادبیات تحقیق   11

    * نگرشهای مدیریت به انگیزش   12

    * ـ رویكرد كلاسیك   12

    * ـ رویكرد نئوكلاسیك   13

    * ـ رویكرد اقتضایی   14

    * نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش   15

    * ـ نظریه لذت طلبی   16

    * ـ نظریه غرایز   16

    * ـ نظریه تقویت   16

    * ـ نظریه شناخت   17

    * نظریه های انگیزشی   17

    * الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش   17

    * ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو   18

    * ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش   20

    * ـ نظریه دوعاملی انگیزش   21

    * ـ نظریه لذت‌گرایی مك‌ كللند   22

    * ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد   23

    * ب) نظریه‌های فرایندی   24

    * ـ نظریه انتظار و احتمال   24

    * ـ نظریه برابری   25

    * ـ نظریه هدف‌گذاری   25

    * ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار   26

    * نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ   27

    * پیشینه تحقیق   30

    * جمع بندی   36

    * 

    * فصل سوم : روش شناسی تحقیق

    * مقدمه   39

    * روش تحقیق   39

    * جامعه اماری   39

    * متغیرهای تحقیق   39

    * ابزار اندازه گیری   40

    * روایی و پایایی پرسشنامه   42

    * نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه   42

    * روش جمع آوری اطلاعات   43

    * روشهای آماری   44

    * 

    * فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

    * مقدمه   46

    * توصیف اماری داده ها   46

    * تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها   52

    * 

    * فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

    * خلاصه تحقیق   57

    * بحث و نتیجه گیری   59

    * پیشنهادهای تحقیق

    * الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق   71

    * ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی   73

    * منابع و مأخذ   75ارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه